Kurzy designerské kresby

     Pravidelně pořádáme kurzy designerské kresby, kde je tématem designerská kresba jako součást výstupů a dokumentace bytového designera. Trénink pohotové kresby při setkání s klientem, materiál, pomůcky, kompozice (formát versus téma), měřítko a poměry, půdorysná kresba, prostorová kresba (3D), dynamická kresba, ukázky stylizace - např. stínování, používání třítka, kolorování atd.